ทัวร์นิวซีแลนด์

Hot
ทัวร์นิวซีแลนด์ : โปรโมชั่น เกาะเหนือ 6 วัน (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ : อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล – ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) – TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว – เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า – ล่องเรือ LAKELAND QUEEN

เดินทางวันที่ : 13 – 18, 20 – 25 ส.ค.62 / ราคา 59,900.-**

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ : โปรโมชั่น เกาะเหนือ 6 วัน (TG)

Hot
ทัวร์นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ – ไคร้สท์เชิร์ช 7 วัน (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมทะเลสาบวาคาทีปู – วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม

เดินทางวันที่ : 19 – 25 ส.ค.62 / ราคา 91,900.-**

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ : เกาะเหนือ นิวซีแลนด์ 6 วัน (TG)

Hot
ทัวร์นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ – ควีนทาวน์ – ไคร้สท์เชิร์ช 7 วัน (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท – ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ครอมเวลล์ – แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

เดินทางวันที่ : 19 – 25 ส.ค.62 / ราคา 95,900.-**

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ – ควีนทาวน์ – ไคร้สท์เชิร์ช 7 วัน (TG)

Hot
ทัวร์นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ – ไคร้สท์เชิร์ช – ฟ็อกซ์กลาเซียร์ 7 วัน (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์

เดินทางวันที่ : 19 – 25 ส.ค.62 / ราคา 95,900.-**

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ – ไคร้สท์เชิร์ช – ฟ็อกซ์กลาเซียร์ 7 วัน (TG)

Hot
ทัวร์นิวซีแลนด์ : แกรนด์ นิวซีแลนด์ 10 วัน (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ : อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการตัดขนแกะ – เทาโป – เวลลิงตัน – ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ – พิคตัน – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สเชิร์ช – เทคาโป – ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท

เดินทางวันที่ : 17 – 26 ส.ค.62 / ราคา 119,900.-**

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ : แกรนด์ นิวซีแลนด์ 10 วัน (TG)