ทัวร์เวียดนาม

Hot
ทัวร์เวียดนาม : มหัศจรรย์ ซาปา – ฟานซีปัน 5 วัน (VJ)

ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ

เดินทางวันที่ : 14 – 18 ส.ค.62 / ราคา 15,900 บาท
เดินทางวันที่ : 21 – 25 ส.ค.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 15,900 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 8, 11 – 15 ก.ย.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 18 – 22, 25 – 29 ก.ย.62 / ราคา 13,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม : มหัศจรรย์ ซาปา – ฟานซีปัน 5 วัน (VJ)

Hot
ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย – ฮาลอง – ซาปา – นิงห์บิงห์ – ฟานซีปัน 5 วัน (FD)

ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – เขาฮามลอง – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ฮาลอง – ล่องเรือ อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า

เดินทางวันที่ : 15 – 19, 27 – 26 ส.ค.62 / ราคา 15,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย – ฮาลอง – ซาปา – นิงห์บิงห์ – ฟานซีปัน 5 วัน (FD)

Hot
ทัวร์เวียดนาม : เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์เวียดนาม : ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา – เรือนจำฟูโกว๊ก – วัดโฮโกว๊ก – วัดดิงชาว – ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – Long Beach Center – ฟาร์มผึ้ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

เดินทางวันที่ : 23 – 25 ส.ค.62 / ราคา 12,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 15, 27 – 29 ก.ย.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 20 – 22 ก.ย.62 / ราคา 12,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม : เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน 2 คืน (PG)

Hot
ทัวร์เวียดนาม : ญาตราง – ดาลัด 4 วัน 3 คืน (PG)

ทัวร์เวียดนาม : ญาตราง – สวนสนุกวินเพิร์ล – ตลาดญาตราง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – ดาลัด – ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – พระราชวังฤดูร้อน – CRAZY HOUSE – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – โบสถ์หินญาตราง – ตลาด DAM – ร้าน SANEST

เดินทางวันที่ : 16 – 19, 23 – 26 ส.ค.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 2 ก.ย.62 / ราคา 13,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม : ญาตราง – ดาลัด 4 วัน 3 คืน (PG)

Hot
ทัวร์เวียดนาม : ดานัง – เว้ – ฮอยอัน – บาน่าฮิลล์ 4 วัน (VJ)

ทัวร์เวียดนาม : ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกร – พระราชวังไดโนย – บานาฮิลล์ – พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ – สะพานทอง – ฮอยอัน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานมังกร – คาร์ฟดราก้อน – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน

เดินทางวันที่ : วันนี้ – ต.ค.62 / ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
(สามารถดูวันเดินทางได้ในโปรแกรม)

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม : ดานัง – เว้ – ฮอยอัน – บาน่าฮิลล์ 4 วัน (VJ)

Hot
ทัวร์เวียดนาม : โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ดาลัท 4 วัน (VJ)

ทัวร์เวียดนาม : โฮจิมินห์ – เช็คอิน Café Apartment – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ฟานเทียต – ทะเลทรายมุยเน่ – ดาลัท – น้ำตกดาทันลา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บ้านเพี้ยน – ตลาดกลางคืน – สวนดอกไม้ – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ฟาร์มเลี้ยงชะมด

เดินทางวันที่ : วันนี้ – ต.ค.62 / ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
(สามารถดูวันเดินทางได้ในโปรแกรม)

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม : โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ดาลัท 4 วัน (VJ)