ทัวร์ไต้หวัน

Hot
ทัวร์ไต้หวัน : ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน : ไถจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ร้านพายสับปะรด – ร้านเครื่องสำอาง – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย – หมู่บ้านสายรุ้ง – ศูนย์GERMANIUM – Duty Free – ซีเหมินติง

เดินทางวันที่ : 23 – 25 ส.ค.62 / ราคา 10,999 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 8, 27 – 29 ก.ย.62 / ราคา 10,999 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 6, 25 – 27 ต.ค.62 / ราคา 10,999 บาท
เดินทางวันที่ : 12 – 14 ต.ค.62 / ราคา 14,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน : ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน (VZ)

Hot
ทัวร์ไต้หวัน : มหัศจรรย์ ไทเป 5 วัน (SL)

ทัวร์ไต้หวัน : ไถจง – บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึก ไทเป 101 – ถนนคนเดินซีเหมินติง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดปลา

เดินทางวันที่ : 16 – 20 ส.ค.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 3 ก.ย.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 5 – 9, 6 – 10, 13 – 17, 21 – 25 ก.ย.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 27 ก.ย. – 1 ต.ค.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ก.ย. – 2 ต.ค.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ก.ย. – 3 ต.ค.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 8 ต.ค.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 10 ต.ค.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 11 – 15 ต.ค.62 / ราคา 16,900 บาท
เดินทางวันที่ : 18 – 22 ต.ค.62 / ราคา 14,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน : มหัศจรรย์ ไทเป 5 วัน (SL)

Hot
ทัวร์ไต้หวัน : ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน : เจียอี้ – น้ำพุกลางเมือง – ตลาดกลางคืน WENHU – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – ชิมชาอู่หลง – MIYAHARA ICE CREAM – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซำจั๋ง – เจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง

เดินทางวันที่ : 23 – 26 ส.ค.62 / ราคา 21,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน : ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน (TG)

Hot
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มิชลินสตาร์ – พัก 5 ดาว 3 วัน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้าน Guest House ระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว(เหยียนหวน) – ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) – Din Tai Fung ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว – ซื่อหลิน ซุปกระดูกหมู ภัตตาคาร Palais De Chine ระดับมิชลินสตาร์ 3ดาว – ร้านค้าปลอดภาษี – ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยม – ที่พัก SHERATON GRAND TAIPEI HOTEL 5 ดาว

เดินทางวันที่ : 16 – 18, 23 – 25 ส.ค.62 / ราคา 50,900 บาท
เดินทางวันที่ : 10 – 12 ส.ค.62 / ราคา 50,900 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 15, 20 – 22, 27 – 29 ก.ย.62 / ราคา 50,900 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 6, 18 – 20, 25 – 27 ต.ค.62 / ราคา 50,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มิชลินสตาร์ – พัก 5 ดาว 3 วัน (CI)