ทัวร์ภูฏาน

Hot
ทัวร์ภูฏาน : Happiness In Bhutan 5 วัน 4 คืน (B3)

ทัวร์ภูฏาน : พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง – ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง

เดินทางวันที่ : 14 – 18, 21 – 25 ส.ค.62 / ราคา 53,900 บาท
เดินทางวันที่ : 16 – 20 ส.ค.62 / ราคา 54,900 บาท
เดินทางวันที่ : 11 – 15, 25 – 29 ก.ย.62 / ราคา 54,900 บาท
เดินทางวันที่ : 12 – 16, 19 – 23 ต.ค.62 / ราคา 54,900 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 10, 13 – 17, 20 – 24 พ.ย.62 / ราคา 54,900 บาท
เดินทางวันที่ : 27 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 / ราคา 54,900 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 8, 5 – 9, 6 – 10 ธ.ค.62 / ราคา 55,900 บาท
เดินทางวันที่ : 11 – 15, 27 – 31 ธ.ค.62 / ราคา 55,900 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63 / ราคา 55,900 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 / ราคา 55,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63 / ราคา 55,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ภูฏาน : Happiness In Bhutan 5 วัน 4 คืน (B3)