ทัวร์อินโดนีเซีย

Hot
ทัวร์บาหลี : บาหลี – บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์บาหลี : บาหลี – วัดอูลูวาตู – ระบำไฟ Kacak Fire Dance – หาดจิมบารัน – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดทานาห์ล็อต – ยอร์คจาร์กาต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู บราตัน – ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

เดินทางวันที่ : 11 – 14, 12 – 15, 26 – 28 ต.ค.62 / ราคา 26,999 บาท
เดินทางวันที่ : 20 – 23 ต.ค.62 (วันปิยะฯ) / ราคา 27,999 บาท
เดินทางวันที่ : 5 – 8 ธ.ค.62 / ราคา 29,999 บาท
เดินทางวันที่ : 7 – 10, 21 – 24 ธ.ค.62 / ราคา 26,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 – 31 ธ.ค.62 / ราคา 29,999 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 31,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 31,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์บาหลี : บาหลี – บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (TG)

Hot
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์บาหลี : หาดจิมบารัน – ชมบารองแดนซ์ – เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู – Garuda Wisnu

เดินทางวันที่ : 16 – 18 ส.ค.62 / ราคา 11,555 บาท
เดินทางวันที่ : 17 – 19, 23 – 25, 24 – 26 ส.ค.62 / ราคา 11,555 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 11,555 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 8, 13 – 18, 20 – 22, 27 – 29 ก.ย.62 / ราคา 11,555 บาท
เดินทางวันที่ : 7 – 9, 14 – 16, 21 – 23, 28 – 30 ก.ย.62 / ราคา 10,555 บาท
เดินทางวันที่ : 3 – 5, 24 – 26 ต.ค.62 / ราคา 10,555 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 4, 5 – 7, 18 – 20 ต.ค.62 / ราคา 11,555 บาท
เดินทางวันที่ : 19 – 21, 25 – 27, 26 – 28 ต.ค.62 / ราคา 11,555 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3 วัน 2 คืน (SL)