ทัวร์สปป.ลาว

Hot
ทัวร์ลาว : เชียงใหม่ – หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์ลาว : เชียงใหม่ – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซาร์ – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห่ – น้ำตกตาดกวางสี – บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ศูนย์เครื่องเงิน – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – ตลาดดารา

เดินทางวันที่ : 24 – 26 ต.ค.62 / ราคา 14,888 บาท
เดินทางวันที่ : 21 – 23 พ.ย.62 / ราคา 14,888 บาท
เดินทางวันที่ : 5 – 7 ธ.ค.62 / ราคา 15,888 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)