ทัวร์มาเลเซีย

Hot
ทัวร์มาเลเซีย : Duo Malaysia – Singapore 4 วัน (AK+TR)

ทัวร์มาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์ – ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู – สิงคโปร์ – CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน – UNIVERSAL STUDIO – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full – วัดพระเขี้ยวแก้ว – Garden by the bay – ถนนออร์ชาร์ด

เดินทางวันที่ : 22 – 25 ส.ค.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 12 – 15 ก.ย.62 / ราคา 12,999 บาท
เดินทางวันที่ : 3 – 6, 19 – 22, 24 – 27 ต.ค.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 11 – 14 ต.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 21 – 24 พ.ย.62 / ราคา 12,999 บาท
เดินทางวันที่ : 7 – 10 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ) / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 12 – 15, 19 – 22 ธ.ค.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 27 – 30 ธ.ค.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 – 31 ธ.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค. – 2 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 16,999 บาท
เดินทางวันที่ : 33 ธ.ค. – 3 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 16,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์มาเลเซีย : Duo Malaysia – Singapore 4 วัน (AK+TR)

Hot
ทัวร์มาเลเซีย : The Flash Malaysia 3 วัน (MH)

ทัวร์มาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดชินสวี – วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

เดินทางวันที่ : 16 – 18, 23 – 25 ส.ค.62 / ราคา 7,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 6,999 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 8, 13 – 15, 20 – 22 ก.ย.62 / ราคา 7,999 บาท
เดินทางวันที่ : 27 – 29 ก.ย.62 / ราคา 6,999 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 6, 5 – 7 ต.ค.62 / ราคา 7,999 บาท
เดินทางวันที่ : 12 – 14 ต.ค.62 / ราคา 9,999 บาท
เดินทางวันที่ : 18 – 20, 25 – 27, 26 – 28 ต.ค.62 / ราคา 7,999 บาท
เดินทางวันที่ : 1 – 3 พ.ย.62 / ราคา 6,999 บาท
เดินทางวันที่ : 8 – 10, 15 – 17, 22 – 24 พ.ย.62 / ราคา 7,999 บาท
เดินทางวันที่ : 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 / ราคา 7,999 บาท
เดินทางวันที่ : 5 – 7, 8 – 10, 13 – 15 ธ.ค.62 / ราคา 8,999 บาท
เดินทางวันที่ : 14 – 16, 21 – 23 ธ.ค.62 / ราคา 8,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 – 30, 29 – 31 ธ.ค.62 / ราคา 9,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 10,999 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 10,500 บาท
เดินทางวันที่ : 1 – 3 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 8,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์มาเลเซีย : The Flash Malaysia 3 วัน (MH)

Hot
ทัวร์มาเลเซีย : Genting dream Cruise 3 วัน (SL)

ทัวร์มาเลเซีย : สิงคโปร์ – ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ – กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM – ท่าเรือ มะละกา – ชมเมืองสิงคโปร์

เดินทางวันที่ : 21 – 23 ส.ค.62 / ราคา 12,899 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 6 ก.ย.62 / ราคา 12,899 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ต.ค. – 1 พ.ย.62 / ราคา 14,455 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์มาเลเซีย : Genting dream Cruise 3 วัน (SL)

Hot
ทัวร์มาเลเซีย : Hilight Of Malaysia 4 วัน (SL+OD)

ทัวร์มาเลเซีย : หาดใหญ่ – ปีนัง – ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา

เดินทางวันที่ : 26 – 29 ก.ค.62 / ราคา 11,999 บาท
เดินทางวันที่ : 9 – 12 ส.ค.62 (วันแม่) / ราคา 10,999 บาท
เดินทางวันที่ : 22 – 24 ส.ค.62 / ราคา 9,999 บาท
เดินทางวันที่ : 22 – 25 ก.ย.62 / ราคา 9,999 บาท
เดินทางวันที่ : 3 – 6, 17 – 20 ต.ค.62 / ราคา 9,999 บาท
เดินทางวันที่ : 11 – 14 ต.ค.62 / ราคา 11,999 บาท
เดินทางวันที่ : 18 – 21, 24 – 27 ต.ค.62 / ราคา 9,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์มาเลเซีย : Hilight Of Malaysia 4 วัน (SL+OD)