ทัวร์พม่า

Hot
ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง ไหว้พระ 1 วัน (DD)

ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต

เดินทางวันที่ : 15, 22 , 29 ส.ค.62 / ราคา 4,499.-
เดินทางวันที่ : 65, 12, 19, 26 ก.ย.62 / ราคา 4,499.-

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง ไหว้พระ 1 วัน (DD)

Hot
ทัวร์อินเล : อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – วัดกุสินารา – รัฐฉาน – ทะเลสาบอินเล – วัดพองดออู – ชมสวนเกษตรลอยน้ำ – หมู่บ้านทอผ้าอินปอ – วัดแมวลอดห่วง – เฮโฮ

เดินทางวันที่ : 23 – 25 ส.ค.62 / ราคา 18,900.-
เดินทางวันที่ : 16 – 18 ส.ค.62 / ราคา 17,900.-
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 18,900.-
เดินทางวันที่ : 6 – 8, 20 – 22 ก.ย.62 / ราคา 18,900.-

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์อินเล : อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน (FD

Hot
ทัวร์พม่า : พม่า โปร พัก 5 ดาว 3 วัน (FD)

ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – วัดบารมี – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต

เดินทางวันที่ : 16 – 18, 23 – 25 ส.ค.62 / ราคา 11,900.-
เดินทางวันที่ : 9 – 11 ส.ค.62 / ราคา 13,900.-
เดินทางวันที่ : 10 – 12 ส.ค.62 (วันแม่) / ราคา 14,900.-
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 12,900.-

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์พม่า : พม่า โปร พัก 5 ดาว 3 วัน (FD)

Hot
ทัวร์พม่า : พุกาม – มัณฑะเลย์ 4 วัน (PG)

ทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม – ทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวซานดอว์ – วัดเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้ำอิระวดี – ระฆังมิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทางวันที่ : 23 – 26 ส.ค.62 / ราคา 13,900.-
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 2 ก.ย.62 / ราคา 12,900.-
เดินทางวันที่ : 6 – 9, 27 – 30 ก.ย.62 / ราคา 13,900.-
เดินทางวันที่ : 120 – 23 ก.ย.62 / ราคา 12,900.-

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์พม่า : พุกาม – มัณฑะเลย์ 4 วัน (PG)