ทัวร์ฟิลิปปินส์

Hot
ทัวร์ฟิลิปปินส์ : เซบู – โบโฮล 5 วัน 2 คืน (PR)

ทัวร์ฟิลิปปินส์ : เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทราเซีย – หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire – ออสล๊อบ – อิสระเต็มวัน – กางเขนโบราณ – บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร – บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู – ช้อปปิ้งห้าง SM Mall

เดินทางวันที่ : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ / ราคา XX,XXX บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ฟิลิปปินส์ : เซบู – โบโฮล 5 วัน 2 คืน (PR)