ทัวร์กัมพูชา

Hot
ทัวร์กัมพูชา : พนมเปญ – เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์กัมพูชา : พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก
– องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา – นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ

เดินทางวันที่ : 6 – 8, 20 – 22 ก.ย.62 / ราคา 12,900 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 6 ต.ค.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 11 – 13 ต.ค.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 15 – 17 พ.ย.62 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 6 ธ.ค.62 (วันพ่อ) / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 15, 27 – 29 ธ.ค.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 29 – 31 ธ.ค.62 / ราคา 15,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 16,900 บาท
เดินทางวันที่ : 10 – 12, 24 – 26 ม.ค.63 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 7 – 9 ก.พ.63 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 14 – 16 ก.พ.63 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ก.พ. – 1 มี.ค.63 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 15 มี.ค.63 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 27 – 29 มี.ค.63 / ราคา 14,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์กัมพูชา : พนมเปญ – เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (FD)

Hot
ทัวร์กัมพูชา : นครวัด – นครธม – เสียมเรียบ 3 วัน (FD)

ทัวร์กัมพูชา : เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา – นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต – ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร

เดินทางวันที่ : 1 – 3, 15 – 17 พ.ย.62 / ราคา 10,900 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 15 ธ.ค.62 / ราคา 12,900 บาท
เดินทางวันที่ : 29 – 31 ธ.ค.62 / ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 10 – 12 ม.ค.63 / ราคา 12,900 บาท
เดินทางวันที่ : 24 – 26 ม.ค.63 / ราคา 11,900 บาท
เดินทางวันที่ : 14 – 16 ก.พ.63 / ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ก.พ. – 1 มี.ค.63 / ราคา 12,900 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 15 มี.ค.63 / ราคา 10,900 บาท
เดินทางวันที่ : 27 – 29 มี.ค.63 / ราคา 11,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์กัมพูชา : นครวัด – นครธม – เสียมเรียบ 3 วัน (FD)