ทัวร์จีน

Hot
ทัวร์ปักกิ่ง : ปักกิ่ง – เซียงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (XW)

ทัวร์ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้ – พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน – ชมกายกรรมปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – รถไฟความเร็วสูง – เซี่ยงไฮ้ – ซินเทียนตี้ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

เดินทางวันที่ : 13 – 18 ส.ค.62 / ราคา 16,888 บาท
เดินทางวันที่ : 20 – 25 ส.ค.62 / ราคา 15,888 บาท
เดินทางวันที่ : 27 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 16,888 บาท
เดินทางวันที่ : 3 – 8 ก.ย.62 / ราคา 14,888 บาท
เดินทางวันที่ : 10 – 15, 17 – 22, 24 – 29 ก.ย.62 / ราคา 15,888 บาท
เดินทางวันที่ : 15 – 20 ต.ค.62 / ราคา 17,888 บาท
เดินทางวันที่ : 22 – 27 ต.ค.62 / ราคา 18,888 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ปักกิ่ง : ปักกิ่ง – เซียงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (XW)

Hot
ทัวร์ฉงชิ่ง : ฉงชิ่ง – อู่หลง – นั่งรถไฟทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์ฉงชิ่ง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ – ระเบียงกระจก – ถ้ำฝูหยง – ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – ต้าจู๋ – เมืองโบราณชางโจว – พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ช้อปปิ้งหงหยาต้ง – นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก

เดินทางวันที่ : 10 – 14 ส.ค.62 (วันแม่) / ราคา 22,999 บาท
เดินทางวันที่ : 12 – 16 ต.ค.62 / ราคา 28,999 บาท
เดินทางวันที่ : 19 – 23 ต.ค.62 / ราคา 23,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 29,999 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 29,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ฉงชิ่ง : ฉงชิ่ง – อู่หลง – นั่งรถไฟทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)

Hot
ทัวร์เฉิงตู : เฉิงตู – เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน (3U)

ทัวร์เฉิงตู : หลานโจว – เขื่อนหลิวเจียเสีย – วัดปิ่งหลิงซื่อ – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง – สะพานเหล็ก – เมืองจางเย่ – เขาสายรุ้งตันเซี๋ย – จิ่วเฉวียน – ตุนหวง – เนินทรายหมิงซาซาน – ขี่อูฐท่องทะเลทราย – สระน้ำวงพระจันทร์ – ตลาดกลางคืนซาโจว – ถ้ำม่อเกาคู – ภาพยนต์ 3 มิติ – เมืองถู่หลู่ฟาน – กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน – ภูเขาเปลวไฟ – สวนองุ่นผู่เถาโกว – บ้านชนเผ่าอุยกูร์ – เมืองโบราณเจียวเหอ – ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน – เจดีย์ซูกงถ่า – อูหลู่มู่ฉี – ตลาดต้าปาจา – เทือกเขาเทียนซาน – ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ – ถนนโบราณจินหลี่

เดินทางวันที่ : 8 – 16 ก.ย.62 / ราคา 48,999 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 21 ต.ค.62 / ราคา 48,999 บาท
เดินทางวันที่ : 20 – 28 ต.ค.62 / ราคา 49,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เฉิงตู : เฉิงตู – เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน (3U)

Hot
ทัวร์เสิ่นหยาง : เสิ่นหยาง – ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง 5 วัน (XW)

ทัวร์เสิ่นหยาง : พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง – ถนนคนเดินจงเจีย – เมืองเปิ่นซี – ตานตง – สวนสาธารณะยาลู่เจียง – ล่องเรือชมวิว – ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง – เสิ่นหยาง – ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย

เดินทางวันที่ : 7 – 11 ก.ย.62 / ราคา 24,888 บาท
เดินทางวันที่ : 14 – 18 ก.ย.62 / ราคา 25,888 บาท
เดินทางวันที่ : 21 – 25 ก.ย.62 / ราคา 24,888 บาท
เดินทางวันที่ : 12 – 16 ต.ค.62 / ราคา 25,888 บาท
เดินทางวันที่ : 19 – 23 ต.ค.62 (วันปิยะฯ) / ราคา 25,888 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เสิ่นหยาง : เสิ่นหยาง – ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง 5 วัน (XW)

Hot
ทัวร์กวางเจา : กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 4 วัน (TG)

ทัวร์กวางเจา : เข้าชมงานงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th 3 วัน – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง – ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว – อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่

เดินทางวันที่ : 14 – 17, 15 – 18, 16 – 19 ต.ค.62 / ราคา 23,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์กวางเจา : กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 4 วัน (TG)