ทัวร์ฮ่องกง

Hot
ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง – เกาะลันเตา – พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท – กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – รีพลัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม

เดินทางวันที่ : 11 – 13, 16 – 18, 17 – 19 ส.ค.62 / ราคา 18,900 บาท
เดินทางวันที่ : 23 – 25, 24 – 26 ส.ค.62 / ราคา 18,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 18,900 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ส.ค. – 2 ก.ย.62 / ราคา 18,900 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 8, 13 – 15, 20 – 22, 27 – 29 ก.ย.62 / ราคา 18,900 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 6, 5 – 7, 11 – 13, 12 – 14 ต.ค.62 / ราคา 19,900 บาท
เดินทางวันที่ : 18 – 20, 19 – 21 ต.ค.62 / ราคา 19,900 บาท
เดินทางวันที่ : 25 – 27, 26 – 28 ต.ค.62 / ราคา 19,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง – เกาะลันเตา – พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

Hot
ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – ยอดเขาวิคตอเรียพีค สูงสุด – รีพลัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม

เดินทางวันที่ : 11 – 13, 16 – 18, 17 – 19 ส.ค.62 / ราคา 20,900 บาท
เดินทางวันที่ : 23 – 25, 24 – 26 ส.ค.62 / ราคา 20,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 20,900 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ส.ค. – 2 ก.ย.62 / ราคา 20,900 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 8, 13 – 15, 20 – 22, 27 – 29 ก.ย.62 / ราคา 20,900 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 6, 5 – 7, 11 – 13, 12 – 14 ต.ค.62 / ราคา 21,900 บาท
เดินทางวันที่ : 18 – 20, 19 – 21 ต.ค.62 / ราคา 21,900 บาท
เดินทางวันที่ : 25 – 27, 26 – 28 ต.ค.62 / ราคา 21,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

Hot
ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง – มาเก๊า – กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท – ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – รีพลัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – THE VENETIAN – ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทางวันที่ : 17 – 20, 24 – 27 ส.ค.62 / ราคา 22,900 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ส.ค. – 3 ก.ย.62 / ราคา 22,900 บาท
เดินทางวันที่ : 7 – 10, 14 – 17, 21 – 24 ก.ย.62 / ราคา 22,900 บาท
เดินทางวันที่ : 10 – 13, 17 – 20, 26 – 29 ต.ค.62 / ราคา 23,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง – มาเก๊า – กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)