ทัวร์อินเดีย

Hot
ทัวร์อินเดีย : อินเดีย – เนปาล 7 วัน (FD)

ทัวร์อินเดีย : พุทธคยา – หมู่บ้านนางสุชาดา – แม่น้ำเนรัญชรา – พาราณสี – วัดมหาโพธิ์ – สังเวชนียสถาน สารนาถ – เสาพระเจ้าอโศก – ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา – ชมพิธีคงคาอารตี – ลุมพินี – เนปาล – สระโบกขรณี – วิหารมายาเทวี – เสาอโศก – เมืองกุสินารา – มหาปรินิพพานวิหาร – เมืองเวสาลี – วัดป่ามหาวัน – ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – วัดเวฬุวันมหาวิหาร – เขาคิชฌกูฏ

เดินทางวันที่ : 4 – 10 พ.ย.62 / ราคา 25,900.-
เดินทางวันที่ : 25 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 / ราคา 32,900.-
เดินทางวันที่ : 16 – 22 ธ.ค.62 / ราคา 26,900.-
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค.62 – 5 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 27,900.-
เดินทางวันที่ : 13 – 19 ม.ค.63 / ราคา 26,900.-
เดินทางวันที่ : 27 ม.ค. – 2 ก.พ.63 / ราคา 26,900.-

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์อินเดีย : อินเดีย – เนปาล 7 วัน (FD)

Hot
ทัวร์อินเดีย : พุทธคยา – พาราณสี 4 วัน (FD)

ทัวร์อินเดีย : เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร – พาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

เดินทางวันที่ : 27 – 30 ต.ค.62 / ราคา 19,900.-
เดินทางวันที่ : 1 – 4, 15 – 18 พ.ย.62 / ราคา 18,900.-
เดินทางวันที่ : 8 – 11, 22 – 25 พ.ย.62 / ราคา 19,900.-
เดินทางวันที่ : 29 พ.ย. – 2 ธ.ค.62 / ราคา 19,900.-
เดินทางวันที่ : 6 – 9, 13 – 16 ธ.ค.62 / ราคา 19,900.-
เดินทางวันที่ : 20 – 23, 27 – 30 ธ.ค.62 / ราคา 19,900.-
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 20,900.-
เดินทางวันที่ : 3 – 6, 10 – 13 ม.ค.63 / ราคา 19,900.-
เดินทางวันที่ : 17 – 20, 24 – 27 ม.ค.63 / ราคา 19,900.-
เดินทางวันที่ : 31 ม.ค. – 3 พ.ย.63 / ราคา 19,900.-

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์อินเดีย : พุทธคยา – พาราณสี 4 วัน (FD)