ทัวร์เกาหลี

Hot
ทัวร์เกาหลี : เกาหลี – โซล – ซูวอน 6 วัน (XJ)

ทัวร์เกาหลี : สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน – ทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย – โซลทาวเวอร์ – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – คอสเมติค – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง – อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เดินทางวันที่ : 13 – 18, 14 – 19, 15 – 20, 16 – 21 ส.ค.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 17 – 22, 20 – 25, 21 – 26 ส.ค.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 22 – 27, 23 – 28, 24 – 29 ส.ค.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 27 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ส.ค. – 2 ก.ย.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ส.ค. – 3 ก.ย.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 4 ก.ย.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ส.ค. – 5 ก.ย.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 3 – 8, 4 – 9, 5 – 10, 6 – 11 ก.ย.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 7 – 12, 10 – 15, 11 – 16, 12 – 17 ก.ย.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 18, 14 – 19, 17 – 22, 18 – 23 ก.ย.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 19 – 24, 20 – 25, 21 – 26 ก.ย.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 24 – 29, 25 – 30 ก.ย.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 26 ก.ย. – 1 ต.ค.62 / ราคา 13,999 บาท
เดินทางวันที่ : 27 ก.ย. – 2 ต.ค.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ก.ย. – 3 ต.ค.62 / ราคา 14,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เกาหลี : เกาหลี – โซล – ซูวอน 6 วัน (XJ)

Hot
ทัวร์เกาหลี : เกาหลี – ชุนชอน – โซล 5 วัน (KE)

ทัวร์เกาหลี : พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – เกาะนามิ – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก + ชุดฮันบก – OLYMPIC PARK – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง – อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน – พระราชวังเคียงบกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงแด – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

เดินทางวันที่ : 16 – 20 ส.ค.62 / ราคา 21,999 บาท
เดินทางวันที่ : 20 – 24 ก.ย.62 / ราคา 21,999 บาท
เดินทางวันที่ : 18 – 22 ต.ค.62 / ราคา 23,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เกาหลี : เกาหลี – ชุนชอน – โซล 5 วัน (KE)

Hot
ทัวร์เกาหลี : ปูซาน – เคียงจู – แทกู 5 วัน (TW)

ทัวร์เกาหลี : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง – ซานโตรินี่เกาหลี – สวนสนุก E-World 83 – Tower Magic art – ซองโด – สกายวอล์ค – ปูซานทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่า – วัดพุลกุกซา – ถ้ำซอกกูรัม – หมู่บ้านโบราณ ฮันนก – เคียวชอน – วัดดงฮวาซา – หอดูดาวว็อมซ็องแด – วัดแฮดงยงกุงซา – ล็อตเต้ เอาท์เล็ท – ตลาดปลาจากัลป์ซี – ตลาดนัมโพดง – สตรีทฟูดส์

เดินทางวันที่ : 17 – 21 ก.ย.62 / ราคา 14,888 บาท
เดินทางวันที่ : 20 – 24 ก.ย.62 / ราคา 15,888 บาท
เดินทางวันที่ : 24 – 28 ก.ย.62 / ราคา 13,888 บาท
เดินทางวันที่ : 27 ก.ย. – 1 ต.ค.62 / ราคา 15,888 บาท
เดินทางวันที่ : 1 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 25 – 29 ต.ค.62 / ราคา 17,888 บาท
เดินทางวันที่ : 4 – 8, 18 – 22, 22 – 26 ต.ค.62 / ราคา 18,888 บาท
เดินทางวันที่ : 11 – 15 ต.ค.62 / ราคา 17,888 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ต.ค. – 2 พ.ย.62 / ราคา 17,888 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์เกาหลี : ปูซาน – เคียงจู – แทกู 5 วัน (TW)