ทัวร์มาเก๊า

Hot
ทัวร์มาเก๊า : ฮ่องกง – มาเก๊า – กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า : ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet – วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน

เดินทางวันที่ : 16 – 18, 17 – 19 ส.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 23 – 25, 24 – 26 ส.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ส.ค. – 2 ก.ย.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 6 – 8, 7 – 9, 13 – 15 ก.ย.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 14 – 16, 20 – 22, 21 – 23 ก.ย.62 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 11 – 13, 18 – 20, 19 – 21 ต.ค.62 / ราคา 16,999 บาท
เดินทางวันที่ : 12 – 14 ต.ค.62 / ราคา 18,999 บาท
เดินทางวันที่ : 25 – 27, 26 – 28 ต.ค.62 / ราคา 16,999 บาท
เดินทางวันที่ : 1 – 3, 2 – 4, 8 – 10, 9 – 11 พ.ย.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 พ.ย.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 5 – 7, 6 – 8, 7 – 9, 8 – 10 ธ.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 13 – 15, 14 – 16, 20 – 22 ธ.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 21 – 23, 22 – 24 ธ.ค.62 / ราคา 15,999 บาท
เดินทางวันที่ : 27 – 29 ธ.ค.62 / ราคา 19,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 – 30, 29 – 31 ธ.ค.62 (ปีใหม่) / ราคา 21,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 23,999 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 (ปีใหม่) / ราคา 23,999 บาท
เดินทางวันที่ : 3 – 5, 4 – 6 ม.ค.63 / ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 10 – 12, 11 – 13, 17 – 19 ม.ค.63 / ราคา 15,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า : ฮ่องกง – มาเก๊า – กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)