ทัวร์ตุรกี

Hot
ทัวร์ตุรกี : เที่ยวตุรกี 9 วัน 6 คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี : อิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – Grand Mosque – Green Tomb – เมืองอิชเมียร์ – คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่ – นครโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานสไลน์ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินชาดัค – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – ระบำหน้าท้อง – ซาแฟรนโบลู – หอคอยฮิเดอร์ริค – ทะเลสาบซาพานจา – เมืองอิสตันบลู – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

เดินทางวันที่ : 16 – 24, 19 – 27, 23 – 31 ส.ค.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 26 ส.ค. – 3 ก.ย.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ส.ค. – 7 ก.ย.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ส.ค. – 8 ก.ย.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 9 – 7, 11 – 19, 15 – 23 ก.ย.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 20 – 28, 21 – 29 ก.ย.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 26 ก.ย. – 4 ต.ค.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ก.ย. – 7 ต.ค.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 1 – 9, 2 – 10 ต.ค.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 21 – 29, 22 – 30, 23 – 31 ต.ค.62 / ราคา 33,999 บาท
เดินทางวันที่ : 26 ต.ค. – 3 พ.ย.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 27 ต.ค. – 4 พ.ย.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ต.ค. – 5 พ.ย.62 / ราคา 32,999 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ต.ค. – 8 พ.ย.62 / ราคา 32,999 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ตุรกี : เที่ยวตุรกี 9 วัน 6 คืน (TK)

Hot
ทัวร์ตุรกี : มหัศจรรย์ ตุรกี 8 วัน พัก 5 ดาว (TK)

ทัวร์ตุรกี : คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – หุบเขานกพิราบ – บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย – ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ – โชว์ระบำหน้าท้อง – นครใต้ดินไคมัคลึ – ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ – เมืองคอนย่า – สถานีคาราวาน – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คอนย่า – ไร่สตอเบอรี่ – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เอฟฟิซุส – โรงงานผลิตเสื้อหนัง – เมืองโบราณ – บ้านพระแม่มารี – บลูมอสก์ – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮายาโซฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์มาเก็ต – ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ตลาดแกรนด์บาซาร์

เดินทางวันที่ : 9 – 16 ต.ค.62 / ราคา 39,900 บาท
เดินทางวันที่ : 22 – 29 พ.ย.62 / ราคา 39,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ตุรกี : มหัศจรรย์ ตุรกี 8 วัน พัก 5 ดาว (TK)

Hot
ทัวร์ตุรกี : Wonder Turkey 9 วัน 6 คืน (W5)

ทัวร์ตุรกี : อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน – ทรอย – เปอกามัม – อีชเมียร์ – คูซาดาซี – เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่ – บ้านพระแม่มารี – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – อังการ่า

เดินทางวันที่ : 15 – 23, 22 – 30 ส.ค.62 / ราคา 29,900 บาท
เดินทางวันที่ : 8 – 16 ส.ค.62 (วันแม่) / ราคา 31,900 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ส.ค. – 6 ก.ย.62 / ราคา 29,900 บาท
เดินทางวันที่ : 5 – 13, 12 – 20, 19 – 27 ก.ย.62 / ราคา 29,900 บาท
เดินทางวันที่ : 26 ก.ย. – 4 ต.ค.62 / ราคา 29,900 บาท
เดินทางวันที่ : 3 – 11 ต.ค.62 / ราคา 29,900 บาท
เดินทางวันที่ : 10 – 18, 17 – 25 ต.ค.62 / ราคา 31,900 บาท
เดินทางวันที่ : 24 ต.ค. – 1 พ.ย.62 / ราคา 29,900 บาท

 

ดาวน์โหลดข้อมูลทัวร์ : ทัวร์ตุรกี : Wonder Turkey 9 วัน 6 คืน (W5)